Drodzy inwestorzy,

Do polowy bieżącego roku akcja firmy BMW AG znajdowala się w trendzie wzrostowym, osiagajac najwyższy w 2014 roku poziom 96,10 EUR. Wraz z koncem lipca jej kurs zaczal się gwałtownie obnizac, by już w pierwszej dekadzie sierpnia przebic pierwsza linie wsparcia wyznaczona m.in. przez przecietna 200-dniowa, zatrzymując się na poziomie niespełna 84,00 EUR. Od tego momentu kurs zaczal rosnąć, osiagajac na początku września wartość nieco ponad 92,00 EUR, by ponownie odnotować gwałtowny spadek do poziomu niecałych 75,00 EUR w polowie października. Wspomniany październikowy niż ustalil największy spadek kursu w skali roku. Od tego momentu akcja znalazła się w krótkoterminowym, jak na razie, trendzie rosnącym, przebijając nadporządkowany trend spadkowy, który zaczal się ksztaltowac od polowy 2014 roku. Na początku bieżącego miesiąca akcja zanotowala wzrost kursu do poziomu z początku września bieżącego roku i wynoszącego prawie 93,00 EUR.

Prognoza:

Rozpatrujac ostatnie dwa miesiące kształtowania się kursu, akcja znajduje się w podporządkowanym trendzie rosnącym, odnotowując w tym czasie dwa wyraźne wzrosty i tak samo dwa wyraźne spadki. Od początku grudnia jej kurs odnotowuje czwarta, spadkowa fale, docierając do dolnej linii wsparcia trendu wzrostowego i zatrzymując się na niecałych 89,00 EUR. Silne wsparcie dla zatrzymania dalszego spadku kursu stanowią linie:50- i 200-dniowa przecietna. Dodatkowo gorna linia średnioterminowego trendu spadkowego oraz ostatni wyz z początku listopada tego roku rowniez stanowia wsparcie dla dalszego ksztaltowania się kursu tej akcji. Zatem prawdopodobny jest dalszy, niewielki spadek do poziomu ca.86,00 EUR z dalszym odbiciem w gore kursu od tego poziomu z tytułu wspomnianego wsparcia. Możliwy prognozowany wzrost to poziom ostatniego wyzu z początku grudnia przy prawie 93,00 EUR. Zalecana strategia inwestycyjna to buy-limit na poziomie blisko 86,10 EUR, zakladajaca dalszy wzrost kursu. Zabezpieczeniem na wypadek możliwego nadmiernego spadku kursu powinno być przyjecie „stopp” na poziomie ca.85,50 EUR.

______________________________________________________________________
Strategia wejścia w rynek: buy-limit przy kursie <86,10 EUR
Zakładany cel: 93,00 EUR
Stopp: < 85,50 EUR
Ryzyko na pozycji: 0,60 EUR
Horyzont czasowy: 2-3 tygodnie
________________________________________________________________________

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany