Dopóki się nie uda decydujący wzrost wartości kursu pary EUR/USD, znów grozi mu większy spadek z powrotem poniżej poziomu 1,1300 USD.

Review:

Ubiegły tydzień, począwszy od zeszłego poniedziałku, przyniósł wspomnianą korektę EUR/USD. Miało to miejsce nad poziomem 1,1300 USD, chociaż w piątek kurs pary powrócił powyżej wartości 1,1400 USD. Jednakże decydujący jego wzrost się nie powiódł.

Perspektywa:

Nadchodzący tydzień handlu powinien być raczej „spokojny”, chociażby z uwagi na brak zaplanowanych do opublikowania istotnych danych ekonomicznych. W środę po południu spodziewamy się tylko ogłoszenia wskaźnika cen produktów i danych o sprzedaży detalicznej z USA: tylko one będą odgrywać jakąkolwiek rolę dla kursu EUR/USD. W piątek opublikowany zostanie jeszcze indeks zaufania konsumentów Uniwersytetu Michigan, który mógłby wpłynąć na kształtowanie się kursów.

Handel w przedziale od 1,14150 do 1,14250 USD w ostatnich dniach nie pozwalał parze wybić się w górę. Dopóki ten poziom nie zostanie przekroczony na wykresie godzinnym, muszą inwestorzy w najbliższym czasie liczyć się ze spadkiem kursu pary. W przypadku notowań kursów na poziomie około 1,13000 USD można się spodziewać w najbliższych dniach handlowych większej korekty do poziomu od 1,12700 do 1,13200 USD.

Opory:                 1,14500 / 1,14953 / 1,15000 / 1,15612

Wsparcia:            1,13425 / 1,12837 / 1,11758 / 1,11171

Wykres dzienny:

 

Wykres godzinny:

Nota prawna:

Powyższy tekst stanowi wyraz osobistych opinii i poglądów autora i nie powinien być traktowany, jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Komentarz został tylko i wyłącznie w celach informacyjnych nałożony i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu Waver-Trader działał z należytą starannością oraz rzetelnością. Wave-Trader i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców.

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany