Po prawie jednorocznym spadku w styczniu indeks WIG 20 się ustabilizował i jego notowania zmieniły kierunek. Od końca stycznia indeks znajduje się w trendzie wzrostowym, w którym w ciągu ostatnich paru dni handlu pokazało się podwójne dno, od którego indeks powinien odbić się do góry i ustalić nowe wyże roczne.

Review:

Od połowy 2011 do maja 2015 indeks WIG 20 poruszał się w trendzie bocznym, z którego w połowie ubiegłego roku wybił się w dół. Pod koniec stycznia bieżącego roku indeks odnotował kolejny ważny spadek do poziomu 1.657 punktów. Od tego momentu zaczął się podporządkowany trend wzrostowy notowań kursu, aby pod koniec marca 2016 wzbić się na tegoroczny wyż na poziomie 1.999 punktów. Wraz z początkiem kwietnia tego roku pokazała się w notowaniach waloru krótkotrwała konsolidacja do poziomu niespełna 1.900 punktów. W ostatnich dniach handel w tym obszarze kursu utworzył podwójne dno, które się opiera na wsparciu, utworzonym przez ostatni grudniowy wyż na poziomie 1.900 punktów. To wielokrotne wsparcie może pomóc w natychmiastowym odbiciu się kursu do góry, a co za tym następuje- kontynuacji tegorocznego trendu wzrostowego, nawet na nowe wyże roczne.

Perspektywa:

Zakładamy się, że WIG 20 nie spadnie poniżej ostatnich niży tylko odbije się do góry do poziomu 2.000 punktów, czyli swój tegoroczny wyż. Spadek wartości indeksu w ostatnich dwóch tygodniach był stosunkowo niewielki, co jest oznaką siły kupujących, a w perspektywie wskazuje na szybkie zakończenie bieżącej konsolidacji i odbicie się indeksu do góry na 2.000 punktów. W przypadku, gdy się uda pokonać i ten poziom, możliwy jest dalszy wzrost kursu o kolejne 10 procent na poziom 2.200 punktów. Przy założeniu pozycji Long wskazany Stopp powinien się znajdować poniżej ostatnich niży na poziomie 1.900 punktów. W przypadku przebicia tego podwójnego dna, indeks może spaść na poziom 1.860 punktów, co przy odpowiedniej przewadze sprzedawców mogłoby spowodować dalszy spadek indeksu WIG 20 do poziomu 1.800 punktów. W tym wypadku nie może być wykluczony dalszy spadek kursu na poziomy kolejnych niży z końca stycznia tego roku.

Opory: 1.940 / 1.964 / 2.000 / 2.045 / 2.100 / 2.148 punktów

Wsparcia: 1.891 / 1.872 / 1.860 / 1.820 / 1.800 / 1.776 punktów

Wykres tygodniowy:

 

Wykres dzienny:

Nota prawna:

Powyższy tekst stanowi wyraz osobistych opinii i poglądów autora i nie powinien być traktowany, jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Komentarz został tylko i wyłącznie w celach informacyjnych nałożony i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu Waver-Trader działał z należytą starannością oraz rzetelnością. Wave-Trader i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców.

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany